THÔNG TIN LIÊN HỆ OKVIP

Trong quá trình tham gia tại OKVIP, luôn có những vấn đề thắc mắc, đánh giá chất lượng dịch vụ và sản phẩm, yêu cầu hỗ trợ thì người chơi có thể liên hệ đến bộ phận Chăm sóc khách hàng của OKVIP thông qua các phương thức sau:

Trang chủ chính thức: Okvip.co

Số điện thoại: +84 876 672 837

Email: [email protected]

Theo dõi chúng tôi tại đây:

Địa chỉ: